Suwalszczyzna – kraina jezior

Jezioro Sumowo

Jezioro Sumowo

Urozmaicony i pofałdowany krajobraz Suwalszczyzny, z bogatą siecią rzek, strumieni i jezior jest efektem ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim (12-8 tysięcy lat temu) oraz epoki polodowcowej, która trwa już 8 tysięcy lat. Na pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, bo o nim tu mowa, doliczono się 254 jezior o powierzchni ponad 1 hektara, z czego ponad 160 znajduje się na ziemi suwalskiej.

Największe z jezior regionu pod względem powierzchni przedstawiamy poniżej (w nawiasie maksymalna głębokość jeziora oraz odległość od Siedliska Cisowa).

Wigry – 2.115,0 ha / głębokość 73,0 m / 33 km od Siedliska
Szelment Wielki – 334,0 ha / głębokość 45,0 m / 6 km od Siedliska
Rospuda (Filipowska) – 323,5 ha / głębokość 38,9 m / 33 km od Siedliska
Hańcza – 291,5 ha / głębokość 108,6 m / 19 km od Siedliska
Wiżajny – 267,5 ha / głębokość 5,3 m / 20 km od Siedliska
Pierty – 227,5 ha / głębokość 38,0 m / 31 km od Siedliska
Mieruńskie Wielkie – 192,0 ha / głębokość 25,5 m / 38 km od Siedliska
Szelment Mały – 157,5 ha / głębokość 45,0 m / 6 km od Siedliska
Garbaś – 137,5 ha / głębokość 48,0 m / 37 km od Siedliska
Krzywe (Wigierskie) – 138,4 ha / głębokość 28,5 m / 24 km od Siedliska