Miejsca magiczne

Klasztor Wigierski

Klasztor Wigierski

Suwalszczyzna jest krainą, którą warto zobaczyć, bo kto ją ujrzy, to chciałby tam już zostać. Początkowo zatrzymuje się na trochę dłużej by poznać jej urodę, wsłuchać się w miejscową gwarę, przyjrzeć się obyczajom, poznać ludzi. Z czasem dostrzega, a także chce zrozumieć, odrębność oraz historię tych ziem.

Cmentarzysko Jaćwingów (14 km od Siedliska) – utworzony w 1959 roku rezerwat archeologiczny o powierzchni 4,12 ha położony jest nieopodal Suwałk, przy szosie do Szypliszk. Znajdują się w nim kurhany kryjące groby jaćwieskie z III-V wieku n.e. W okolicy znajduje się jeszcze kilka podobnych cmentarzy jaćwieskich – w Osinkach, Prudziszkach, Żywej Wodzie oraz Bilwinowie.

Czarna Hańcza (14 km od Siedliska) – największa rzeka Suwalszczyzny, przepływająca przez jeziora Hańcza i Wigry, kończy swój bieg na rzece Niemen na Litwie. W górnym biegu ma niemal górski charakter, po wypłynięciu z Wigier płynie malowniczymi zakątkami Puszczy Augustowskiej i łączy się z Kanałem Augustowskim. Jedna z najbardziej znanych rzek przez kajakarzy.

Dolina Rospudy (49 km od Siedliska) – Rospuda to jedna z bardziej znanych rzek Suwalszczyzny, biorąca początek w jeziorze Młynówek, przepływająca przez łańcuch 9 wąskich, polodowcowych jezior: Rospuda Filipowska, Jezioro Kamienne, Jezioro Długie, Garbaś, Jezioro Głębokie, Sumowo Bakałarzewskie, Jezioro Okrągłe, Bolesty i Rospuda Augustowska, do którego uchodzi. Większa część doliny rzecznej rzeki objęta jest obszarem chronionego krajobrazu. Znany szlak kajakowy.

Góra Cisowa (1,5 km od Siedliska) – jedno z bardziej urokliwych miejsc w Gulbieniszkach, z której rozpościera się rozległy widok na Park Krajobrazowy oraz znacznie dalsze okolice. „Suwalska Fudżijama”, „Góra Sypana”, „Piękna”, czy też „Gulbieniska Góra”, to tylko niektóre z jej przydomków. Szczyt góry znajduje się 79 m ponad poziomem lustra pobliskiego jeziora Kopanego. Miejscowa legenda głosi, iż Górę Cisową (Kopaną) usypano z ziemi wykopanej z tegoż jeziora.

Góra Krzemieniucha (11 km od Siedliska) – drugie pod względem wysokości wzniesienie (289 m n.p.m.) po Górze Rowelskiej (298 m n.p.m.). Góra ma dwa wierzchołki, zaś na jednym z nich znajduje się murowana kaplica. Ze wzniesienia rozciąga się widok na dolinę Czarnej Hańczy, jezioro Okmin oraz Suwałki.

Góra Rowelska (14 km od Siedliska) – najwyższe wzniesienie Suwalszczyzny (298 m n.p.m.) położone przy Wiżajnach o słabo zarysowanym wierzchołku.

Góry Sudawskie (24 km od Siedliska) – położone przy granicy z Litwą w północno-wschodnim skrawku Suwalszczyzny. Teren Gór pokryty jest licznymi wzniesieniami i wzgórzami (ponad 250 m n.p.m.) o stromych zboczach, pocięte wąwozami, jarami i głębokimi dolinami.

Góra Zamkowa (9 km od Siedliska) – dawna twierdza Jaćwingów, zdobyta przez Krzyżaków po ośmiomiesięcznym oblężeniu w 1283 roku. Oddalona o 2 kilometry od wsi Szurpiły, jest jednym z piękniejszych miejsc Suwalszczyzny. Góra to doskonały punkt widokowy, w którego sąsiedztwie znajduje się góra Kościelna i Cmentarna oraz cztery jeziora: Szurpiły, Tchliczysko, Jeglówek oraz Jeglóweczek. Górę Zamkową można poznać dzięki ścieżce poznawczej „Na Górę Zamkową”. Prowadzi tu również niebieska trasa rowerowa „Na Górę Zamkową”.

Hańcza (22 km od Siedliska) – najgłębsze jezioro w Polsce (głębokość maksymalna 108,5 m, średnia 38,7 m, objętość 120,4 mln m3, powierzchnia 305 ha, długość linii brzegowej 11750 m), mekka wielbicieli nurkowania.

Klasztor Wigierski (30 km od Siedliska) – zespół poklasztorny zakonu kamedułów, położony na półwyspie Klasztornym nad Wigrami. Początki budowli sięgają 1668 roku, kiedy to jego budowę rozpoczęli zakonnicy kamedulscy. W 1796 roku nastąpiła konfiskata majątku kamedułów przez władze pruskie. W Wigrach powstała parafia. Dwukrotnie zniszczony podczas I oraz II wojny światowej, został odbudowany w okresie powojennym. Obok parafii, w chwili obecnej znajduje się na terenach poklasztornych ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny.

Stańczyki (… km od Siedliska) – wiadukty w Stańczykach

Rezerwat Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą (14 km od Siedliska) – jedyne miejsce w Polsce, gdzie na powierzchni niecałego 1 hektara znajduje się ok. 10 000 głazów. Przytransportowane zostały przez lodowiec ze Skandynawii wraz z masą gliny zwałowej. Ich odsłonięcie to efekt rozmycia gliny przez wody roztopowe lodowca. Dla ochrony krajobrazu polodowcowego, niewielki fragment łąki jest objęty ochroną rezerwatową od 1972 roku.