Ścieżki poznawcze Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Głazowisko Bachanowo

Głazowisko Bachanowo

Suwalski Park Krajobrazowy posiada 7 oznakowanych ścieżek poznawczych. Przybliżają one walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe najciekawszych miejsc w Parku. Oznakowanie ścieżek stanowi biały kwadrat z przekątną w kolorze ścieżki.

Na ścieżkach wyznaczono miejsca przystankowe z tablicami informacyjnymi, które opisują ich atrakcje. Przed wyruszeniem na trasy można zaopatrzyć się w przewodniki, które są do nabycia w punkcie informacji turystycznej w Turtulu.

Wstęp na ścieżki poznawcze SPK jest bezpłatny, za wyjątkiem trasy „Doliną Czarnej Hańczy” (płatna 2 zł). Bilety wstępu na ścieżkę można nabyć w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu oraz w gospodarstwie nr 7 we wsi Bachanowo.

Ścieżki poznawcze:

sciezka_zielona_30
Zielona „Doliną Czarnej Hańczy”, długość 3,5 km, trasa: Turtul – Błaskowizna, prowadząca do najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza. Typowa trasa piesza, z zakazem jazdy rowerem.

sciezka_czarna_30
Czarna „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy”, długość 1,5 km, trasa: Stara Hańcza – Stara Hańcza, prowadząca po terenie parku podworskiego, będącego pozostałością po dawnym majątku szlacheckim z końca XVII w. – obecnie przysiółek wsi Mierkinie.

sciezka_niebieska_30
Niebieska „Na Górę Zamkową”, długość 6 km, trasa: Szurpiły – Kazimierówka, prowadząca od Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach, poprzez miejsce nieistniejącego już wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Jaćwingów na Górze Zamkowej.

sciezka_zielona_30
Zielona „Porosty”, długość 2,1 km, trasa: Rutka-Rutka, pozwalająca poznać porosty, jedno z najciekawszych elementów Parku.

sciezka_czarna_30
Czarna „Skały i minerały Suwalskiego Parku Krajobrazowego”, długość 1,1 km, trasa: Rutka – Rutka, prowadząca przez tereny pokryte wieloma głazami narzutowymi.

sciezka_brazowa_30
Brązowa „U źródeł Szeszupy”, długość 6 km, trasa: Malesowizna – Łopuchowo, będąca opowieścią o rzece „Szeszupa” z polsko-litewskiego pogranicza, o mijanych po drodze mokradłach, torfowiskach i łąkach, a także o losach mieszkających na tych terenach ludzi.

sciezka_pomaranczowa_30
Pomarańczowa „Wokół jeziora Jaczno”, długość 7 km, trasa: Smolniki – Smolniki, zaczynająca się przy punkcie widokowym „U Pana Tadeusza” i wiodąca przez malownicze tereny wokół jeziora Jaczno, najpiękniejszego akwenu Parku.

Bardziej szczegółowy opis ścieżek można znaleźć na stronie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.